Back to index

28 Participants:
Akiko Kuniyoshi, Akiko Tochika, Akira Yokota, Chihiro Kamijo, Eiji Kawada, Fusako Tsuzuki, Haruka Akiyama, Haruna Yamasaki, Hiroshi Nagano, Keiko Maruoka, Kiyomi Kawasaki, Kyoko Kawakita, Mana Wada, Makiko Takeda, Megumi Inagaki, Michi Yamasaki, Nahoko Nakanishi, Risa Horiuchi, Saori Iseki, Satoe Yoshimoto, Satoko Inoue, Setsumi Mori, Tatsushi Nakamura, Tokiko Nagano, Yasushi Hirota, Yoko Ishii, Yuka Takagi, Yuko Morita
(The above links are English only. If you can read Japanese, go here.)

Photos: Artworks / Gallery

Kochi Shimbun's article, May 12


Back to index