Back to index

28 Participants:
Akiko Kuniyoshi, Akiko Tochika, Eiji Kawada, Fumiko Tsuzuki, Fusako Tsuzuki, Katharine Nix, Keiko Maruoka, Kiyoko Ngano, Liz Jeneid, Maki Ogasawara, Mana Wada, Masayuki Nishimura, Masumi Aratani, Meisai Okamoto, Rika Itou, Risa Horiuchi, Ryo Kobayashi, Sachiko Horihata, Saori Iseki, Satoe Yoshimoto, Satoko Inoue, Setsumi Mori, Studio Sion, Tokiko Nagano, Toshihiro Hattori, Yoko Iwasaki, Yuka Takagi, Yuko Ebina
(The above links are English only. If you can read Japanese, go here.)

Photos: Artworks / Gallery


Back to index