Back to index

22 Participants:
Akiko Kuniyoshi, Fumiko Tsuzuki, Fusako Tsuzuki, Haruna Sugimoto, Kanae Shimomura, Katharine Nix, Kenji Tsuzuki, Kiyomi Kawasaki, Kyoko Kawakita, Liz Jeneid, Michi Yamasaki, Saori Iseki, Satoko Inoue, Saya Komatsu, Setsumi Mori, Tokiko Nagano, Toshihiro Hattori, Yasushi Hirota, Yoko Iwasaki, Yuka Takagi, Yuko Ebina, Yuu Izumi
(The above links are English only. If you can read Japanese, go here.)

Photos: Artworks / Gallery


Back to index