Back to index


42 Participants:
Akiko Kuniyoshi, Ayumi Takahashi, Barbara Bovenberg, Chihiro Kamijo, Eiji Kawada, Fumiko Tsuzuki, Fusako Tsuzuki, Haruna Sugimoto, Hina Ishimi, Junko Yoshioka, Katharine Nix, Keiko Shibata, Kenji Tsuzuki, Kiyoko Ngano, Kiyomi Kawasaki, Kyoko Kawakita, Makiko Nakata, Masayuki Nishimura, Michi Yamasaki, Printmaking Course of NUA, Puck Bramlage, Rika Itou, Risa Horiuchi, Sachi Yamasaki, Sachiko Horihata, Sanae Mizuno, Saori Iseki, Satoe Yoshimoto, Satoko Inoue, Saya Komatsu, Tatsushi Nakamura, Tokiko Nagano, Toshihiro Hattori, Tsutomu Takai, Yasushi Hirota, Yoko Iwasaki, Yoshihiro Hashida, Yuka Takagi, Yukari Matsumoto, Yuko Ebina, Yuko Morita, Yumie Shirai
(The above links are English only. If you can read Japanese, go here.)

Photos: Artworks / Gallery

Kochi Shimbun's article, May 19

Yomiuri Shimbun's article, June 6

"nBox"


Back to index