Back to index


35 Artists' Names:
Akiko Kamimura, Akiko Kuniyoshi, Atsuko, Atsuko Ninomiya, Catherine Carr, Chiharu Yamaoka, Chihiro Kamijo, Daniel Moynihan, Fukumi Miyata, Fumi Takeyama, Fumiko Tsuzuki, Fusako Tsuzuki, Katharine Nix, Kayo Nomachi, Keika Kubo, Keiko Shibata, Liz Jeneid, Maki Ogasawara, Mana Wada, Masatoshi Hirachi, Masayuki Nishimura, Masumi Aratani, Meisai Okamoto, Michi Yamasaki, Naho Ueda, Rieko Seto, Risa Horiuchi, Saori Iseki, Satoe Yoshimoto, Tokiko Nagano, Tomoko Ueno, Yasushi Hirota, Yue Nakata, Yuka Takagi, Yuko Morita
(The above links are English only. If you can read Japanese, go here.)
"nBox"

Photos: Artworks / Gallery

Kochi Shimbun's article, May 22


Back to index